Kunngjøring og informasjon fra Rallycrosseksjonen

Kunngjøring:

§§ 309 og 310 er endret i pkt. 1.3. Hjulhus bak

Reglementene kan leses her

Informasjon:

I vedlagte informasjonsskriv kan du lese diverse om blant annet NM/NC samt EM/VM.

Rallycrosseksjonens Informasjonskriv nr. 1-2014