Kunngjøring og Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Kunngjøring

NM Klasse 4
Rallycrosseksjonen har vedtatt at følgende løp teller i NM for klasse 4:
1.-2. mai NMK Modum & Sigdal – Vikersund – Bakkeløp (2 løp)
6.-7. juni NAF MS Trøndelag
1.-2. august Arvika
11.-12. september Indre Østfold Motorsport.

Når det gjelder Bakkeløpene vil det bli satt opp en egen resultatliste for klasse 4 biler utifra totallisten i klasse 5. Begge løpene vil telle.

For løpet i Arvika vil det også blitt satt opp en egen NM resultatliste for de norske deltagerne.

For begge disse løpene er det Rallycrosseksjonen som setter opp resultatlister i etterkant.

Det er forhåndspåmelding for denne klassen på lik linje med med de andre NM/NC klassene. Ved minimum 8 deltagere forhåndspåmeldt vil klassen få NM status. Frist for klasse 4 er satt til 1. april. Send e-post til rallycross@bilsport.no for påmelding. Etter påmelding vil det bli tilsendt faktura pålydende kr. 1000,-. Dette fordi det kun er til de norske NM rundene at man kan få fradrag på den ordinære påmeldingsavgiften for forhåndspåmelding.

Informasjon

Informasjon angående forhåndspåmelding til NM/NC i rallycross

For 2015 er det bestemt at det skal være en forhåndspåmelding for NM og NC. Det vil da også bli fakturert kr. 500,- pr løp (2500,- kroner). Dette er en avgift som er en del av startavgiften til arrangørene og brukes til utgifter som er felles for alle. Altså ikke en avgift til NBF.

Startavgiften for 2015 er kr. 3000,- pr løp inklusive strøm og dermed den samme som 2014. De som har forhåndspåmeldt seg skal da bare betale kr. 2500,- pr. løp til arrangørene.

Bakgrunnen for dette er å skape en forutsigbarhet for NM/NC serien både for utøvere og arrangører.

Forhåndspåmelding gjelder ikke Rallycross Juniorcup.

Fristen som ble satt var det utøverne selv som fremmet ønske om på Bilsportkonferansen for å kunne planlegge sin sesong så tidlig som mulig.

Husk fristen 1. mars 2015. For forhåndspåmelding send e-post til rallycross@bilsport.no