Kunngjøring og informasjon fra Rallycrosseksjonen

Kunngjøring fra Rallycrosseksjonen

Reglement for NM i rallycross

Pkt. 3.1

Av kostnadsmessige hensyn for de klasser/førere som også deltar i EM, samt av sikkerhetsmessige hensyn har seksjonen besluttet å endre pkt. 3.1 til:

Dekk er fritt, dimensjoner og målemetode i henhold til § 309 pkt. 2.

Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Seksjonen har også fått noen henvendelser med tanke på motorvolum i klasse 3. Det vil ikke bli noen endring for 2013, men seksjonen vurderer å endre NM reglementet for 2014 (pkt. 3) til maksimum 3000 cm3 for denne klassen. Endelig beslutning på dette vil bli tatt til Bilsportkonferansen 2013.

Presiseringer § 309:

Når det gjelder § 309 og biler hvor karosseriet er lettet i følge reglement for 2000 gjør vi oppmerksom på at det er førers plikt å fremlegge reglementet samt bevise at lettingen er gjort i henhold til reglement. (blant annet er ikke fjerning/erstatning av innerskjermer og rammevanger tillatt). Tekniske kontrollanter bes være oppmerksom på dette.

Pkt. 3.7

Presisering: På framhjulsdrevne biler må en eventuell plate på torpedovegg være montert slik at den sikrer mulighet for deler å kunne komme inn i kupe (alle mål er minimumsmål).

Pkt. 6.1 Vi viser til Kunngjøring lagt ut 12.02.2013.

”For biler uten original frontkasset eller støtfangerskinne, skal det monteres 2 horisontale rør i metall, med dimensjonen, 20×2 eller 20x20x2. Rørene skal festes til bilens rammevanger med en festeplate som er 2 mm tykk. Festeplaten skal skrus til rammevangen med 2 x 8 mm bolter eller sveises.”

Presisering: Der det står metall, skal det stå stål

Se også tegning:

tegning frontrør

Pkt. 9.4 Ballast
Presisering: platen som skal være på undersiden av hver bolt skal være minimum 120 cm2 i areal.