Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Øivind Finstad behandles 28. november 2017.

Kunngjøring finnes  her.