Kunngjøring om appellbehandling

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell fra Jan Hroar Bjørklund. Saken gjelder appell på juryavgjørelse i Historisk Racing klasse 8 om diskvalifikasjon etter teknisk etterkontroll i finale 2 i stevnet på Rudskogen 12. august 2018.

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, 3. et., Nils Hansens vei 2, Oslo,
mandag 10. september 2018 kl. 18.00.

Appellanten kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest
tirsdag 28. august 2018. Tilsvarende frist for NBF er tirsdag 4. september 2018.
Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen fredag 7. september 2018 kl. 15.00.

 

Oslo 21. august 2018.