Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Lars Angeltveit behandles 10. mars 2016.

Kunngjøring finnes  her.