Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Joakim Ottersen behandles 1. november.

Kunngjøring finnes  her.