Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Rune Ydstebø behandles 30. november.

Kunngjøring finnes  her.

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie