Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Herbjørn Collett Haug behandles 21. september 2017.

Kunngjøring finnes   her .