Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Tom Atle Sigfridstad behandles 9. november 2017.

Kunngjøring finnes  her .