Kunngjøring om appellbehandling

To appeller fra Tom Atle Sigfridstad behandles 14. november 2017.

Kunngjøring finnes her.