Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Tom Atle Sigfridstad behandles 16. november.

Kunngjøring finnes  her.