Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Gustav Holter-Hovind skal behandles 23. november 2017.

Kunngjøring finnes  her.