Kunngjøring fra Rallycrosseksjonen – Dekk NRC

Dekkliste for Nasjonal Rallycross (NRC) er publisert her

Kun de dekkene som står på listen kan brukes i NRC, men det er fritt hvor man kjøper disse.