Informasjon fra Driftingseksjonen. Flere runder i R-Drift Cup 2016.

Driftingseksjonen vurderer å øke antall R-Drift Cup runder fra 3 løp til 6 løp for 2016.

De arrangører som ønsker å søke om dette bes sende inn arrangørsøknadsskjema og søknad innen 01. mars.

Arrangørsøknad

E-post med søknad og vedlegg av arrangørsøknad sendes stine.majorsater@bilsport.no

 

Driftingseksjonen 17.02.2016