Kurs for Håndtering av Nitro i Dragrace

Det vil i samarbeid med NMF bli avholdt kurs for Fuel F og Fuel A lisens. Kurset avholdes Søndag 19.02 2023 kl 18:00

 

Påmeldingsfrist  15/2 til linamundsen@gmail.com