Kurs i Håndtering av Nitrometan

Forbundene NBF og NMF var i møte med Departementet for Beredskap og Sikkerhet (DSB) 15.januar 2020 for å fornye dispensasjonen.

 

I den forbindelse ønsket både DSB samt forbundene et oppfriskningskurs for Fuel-F lisensierte. I fremtiden vil lisensen vare i 2 år. Kurset vil dermed gi lisens i 2 nye år.

NMF utdannet nye Fuel-F lisensierte i -19. Disse har ikke møteplikt, og beholder sin lisens ett år til.

 

Forbundene vil sende inn ny søknad om dispensasjon i mars. Alle utøvere må derfor løse sine utøverlisenser innen 1 mars 2020.  DSB har lovet at dispensasjonen vil være klar innen 25. april 2020.

 

Kurset vil også kunne utdanne nye Fuel-F utøvere.

 

Sted:    Scandic Airport Hotell, Ravineveien 15, 2030 Gardermoen, Tlf.: 23 15 59 00

Dato:   14. februar 2020.

Tid:      18:30 – 20:30

Pris:     300 kroner, som vil bli fakturert i etterkant.

Påmelding: linamundsen@gmail.com /sms: 91771885 innen 10 februar.

 

 

For de som trenger overnatting, ordnes dette selv.