Landslagsuttak utsatt

Uttaket av landslagene i bilsport, Team Norway, for 2021 er utsatt på grunn av den pågående pandemien.

-Vi skulle etter planen ha tatt ut landslagene for 2021 i disse dager, men det er såpass mange utøvere som ikke har planene klare for sesongen enda, at vi har valgt å utsette uttaket i noen uker. Inntil da følger vi opp utøverne som var på Team Norway i fjor, sier sportssjef i Norges Bilsportforbund, Atle Gulbrandsen.

I 2020 var det tretti utøvere på Team Norway, Norges raskeste landslag. De er delt inn i et elitelandslag, som primært er for profesjonelle utøvere som er i det internasjonale toppsjiktet i sin gren, satsingslandslaget for en håndfull svært lovende førere under 25 år som får tettest oppfølging og et juniorlandslag for unge talenter under 20 år.

-Vi har stor forståelse for at mange ikke har alt klart for sesongen enda, da det er spesielle tider verden over. Flere utøvere er usikre på om løp blir kjørt, sponsormarkedet er vanskelig og karanteneregler gjør det vanskelig for flere team. Derfor lar vi det gå noen uker til før vi tar ut årets landslag.

Styringsgruppen i NBF Talentutvikling har allerede hatt et møte og diskutert de aktuelle kandidatene for en landslagsplass.

-De fleste utøverne er klare, men det er fortsatt noen spennende utøvere som ikke vet hvordan sesongen blir. Vi ønsker jo å ha med de beste og mest lovende førerne på landslaget, men det er som alltid en vanskelig øvelse. I en materialsport som bilsport, er det ikke alltid like lett å skille talentene fra hverandre. Vi ønsker å hjelpe de utøverne vi mener har potensial til å bli profesjonelle utøvere og internasjonale mestere, i tillegg til at vi skal ha med de utøverne som allerede er profesjonelle og internasjonale mestere. Også er det slik i Team Norway, som i alle andre landslag, at vi kun har et begrenset antall plasser og ikke mulighet til å følge opp alle talentene i norsk bilsport. Noen mister derfor sin plass på landslaget, men det kan ofte være en motivasjonsboost for å komme inn igjen.

Styringsgruppen i NBF Talentutvikling består av Roger Moen, Holm Jacob Matheson, Tommy Rustad, Molly Pettit og Atle Gulbrandsen.

-Vi snakker også med folk i miljøet som kommer med tips om ulike talenter vi bør følge ekstra godt med på, og noen utøvere tar kontakt med oss direkte. Vi mener vi har god oversikt over norske talenter, men venter nå på at brikkene skal falle på plass for flere av dem, før vi tar ut årets landslag, avslutter Atle Gulbrandsen.

Les mer om Team Norway her!