Lisens Formel-K. Viktig

Fra 2010 er det ny lisensstruktur i Formel-K.

Lisensen viser kun når du er født. Fødselsdato og år SKAL stå på lisensen.  eks : * Født: dato.mm.år*

FCAT  Formel-K Rekrutt Trening            6-7 år
FCA    Formel-K Rekrutt                         8-12 år
KJ       Formel-K Junior                         13-19 år
KA      Formel-K Senior                         20-
FKT    Formel-K Kun Trening              fra 8 år –

Det er viktig at alle førere sjekker sin lisens og påser at de har kommet i riktig årsklasse.
 Dette gjelder spesielt de mellom 12-13 år og 19-20 år.

Lisensen viser ikke hvilken Formel-K klasse vedkommende kan kjøre i , dette vil fremkomme av det tekniske reglement for hver enkelt klasse.

 

Med hilsen
NBF’s sekretariat