lisenskrav og opplæring i karting

Kartingseksjonen vil informere om forandringer i lisenskrav og krav til opplæring se:

bilsportboka.no § 706