Løpssekretærkurs 04.mai, Oslo 2013

Minner om løpssekretærkurs 04. mai i Oslo.

Det vil ikke bli avholdt flere kurs før høsten 2013/vinteren 2014

Påmelding: se kurssider – funksjonærkurs

Påmeldingssfrist satt til fredag 03. mai kl 15.00.