Løvberg slutter i NBF

Sponsor- og markedssjef Glenn Løvberg har fratrådt sin stilling i Norges Bilsportforbund.

Løvberg har vært ansatt i NBF siden 1. januar 2018 og har hatt ansvar for markedsføring og sponsorvirksomhet i NBF. Nå velger partene å gå videre hver for seg. Løvberg kom fra reklame- og kommunikasjonsbransjen til NBF og har valgt nye muligheter der. NBF vil se på og vurdere andre løsninger på området som Løvberg har hatt ansvar for.