Helen Thorgersen

Sportsekretær for
Racingseksjonen
Driftingseksjonen
Eventseksjonen

Koordinator for NBFs kursvirksomhet.