Helen Thorgersen

Sekretær for
Racingseksjonen
Driftingseksjonen
Eventseksjonen

Koordinator for NBFs kursvirksomhet.