Helen Thorgersen

Sekretær for
Racingseksjonen
Kartingseksjonen
Driftingseksjonen
Eventseksjonen

Koordinator for NBF’s kursvirksomhet.