Vera Bakke Andresen

Sekretær for Generalsekretær. Prosjektansvarlig for en del av NBF’s prosjekter.

Sekretær for:
Bilcrosseksjonen,
Rallycrosseksjonen
Crosskartseksjonen
Lovutvalget

Ansvarlig for NBFs Antidoping arbeide.
Kontaktperson websider.