Melding fra Bilcrosseksjonen

Endring i bilcrossreglementet § 603 pkt. 3

I samme klasse gjelder prinsippet en fører / en bil (se pkt. 5.1 og pkt. 3.1). Det er ikke tillatt for en deltaker (med unntak av debutanter) å bytte til en annen bil under stevnets gang, enn den man er påmeldt med. Dette gjelder også selv om aktuell bil er påmeldt til stevnet i en annen klasse.

Dette avsnittet er falt ut i revideringen av Bilsportboka 2008, men er altså fortsatt gjeldende.