Melding fra Miljøseksjonen – støymåling

Støy og støymålinger relatert til ulike bilsportstevner er en kritisk miljøfaktor, og det er en voksende frustrasjon blant arrangører og utøvere der det påpekes at dagens målemetodikk ikke er tilfredsstillende.

På grunnlag av det bestemt at det skal utføres et samarbeidsprosjekt mellom FIA Institute v/Even Wiger, SBF og NBF der et nytt støymålingskonsept blir vurdert som en parallell øvelse til den allerede eksisterende målemetoden på noen utvalgte arrangement i Norge og Sverige i løpet av sesongen 2013.

Konseptet baserer seg på et system som er utviklet av miljøkomiteen i SBF, Universitetet i Örebro, samt den norske utstyrsleverandøren Norsonic AS. Dette konseptet hadde sin første test i Sverige sesongen 2012 for noen nye racingserier, men vil for 2013 gjelde all typer racing i Sverige.

Så langt er resultatene og selve metodikken mottatt positivt av så vel utøvere som arrangører, selv om de maksimale grenseverdier i Sverige kan synes lave (95db). Grenseverdiene er ikke styrende for metodikken, og det er viktig å understreke at det er metodikken som skal testes og prøves – ikke grenseverdier.

Målsetting:

Kartlegge om det svenske måle-systemet kan utvikles til et internasjonalt og universelt støymålings-system som kan implementeres i det sportslige regelverket uavhengig av nasjonale grenseverdier. Resultat av prosjektet vil bli forsøkt ferdigstilt og fremlagt på Bilsportkonferansen 2013.

Inntil resultat, beslutninger og forslag til evt. regelendringer om dette foreligger, skal gjeldende regelverk følges, både når det gjelder målemetodikk og grenseverdier.