Melding fra NBFs styre angående Racing – GT klassene

Styret i NBF har i møte 21.06.2011 besluttet følgende:

«Av sikkerhetsmessige grunner tillates ikke biler som originalt er bygget uten tak, dører, vinduer og helt karosseri i GT-klassene. Vedtaket gjelder fra dags dato.»