Melding fra Offroadseksjonen

Feil i Offroadboken 2009:

Reglement for Formula Offroad pkt. 12 (side 58):
Poengavdrag gis som følger dersom deltaker:
..
..
kommer for sent til start         50% av oppnådd poengsum (strykes)
Riktig tekst finnes på nettutgaven:
https://bilsport.no/wp-content/uploads/uploads-2008-2017/2009_reglement_for_formula_offroad.pdf