Melding fra Offroadseksjonen

Feil i Offroadboka 2009
Under «Reglement for Biltrial» er det en feil i pkt. 12.7 (side 24). Dette punktet skal hete 12.7 Brutt seksjon («20 prikker» skal strykes). Riktig tekst finnes her.