Melding fra Racingseksjonen

Endring i NM-reglementet i Racing 2010
I 2010 er GT-klassen gitt betegnelsen NM klasse 1. I 2009 het denne klassen NM-klasse 3.
NM klasse 3 er i år Formel Basic.
Følgende endring gjøres derfor i NM-reglementets §12 pkt. 1, siste linje:
…. I NM klasse 1 tildeles doble poeng i hovedløpet.Endringen medfører at doble NM-poeng i hovedløpet for Formel Basic (NM-klasse 3) utgår og at
GT-klassen dermed får identisk behandling av NM-poeng som i 2009.