Melding fra Racingseksjonen

Det er gitt dispensasjon for gitte Porsche Cup-biler til å kunne delta i henholdsvis GT3 og GT2.
For klassing i GT2 gis med dette, dispensasjon for biler som er nyere enn 2005 frem til og med 2009 mod på gitte vilkår (vekt ved målgang).
Vi understreker at dette ikke er endring av reglementene, men finner å kunne godta de aktuelle biler i respektive klasser all den tid saken har vært på bred høring blant førerne. Det kreves ikke særskilt søknad om dispensasjon for de utgaver som står angitt med vektkrav i opplisting under dersom det kan dokumenteres at de er originale og/eller at det fremlegges papirer på effekt.

 

GT3:
Porsche 996 Cup fra 1999 til og med 2002 med original motor à 3,6 l NA-motor og 360 til 370 hk skal veie minimum 1275 kg målvekt.
Porsche 996 Cup fra 2003 til og med 2005 med original motor à 3,6 l NA-motor og 380 til 390 hk skal veie minimum 1300 kg målvekt.
Overnevnte gjelder originale cup varianter fra Porsche AG som er innenfor nevnte effekt. Porsche RSR, Cup S eller trimmede Porsche 996 Cup utover overnevnte skal kjøre GT1 eller GT2, søknad sendes Racingseksjonen med dokumentasjon som vil sette bilen i riktig klasse.
Dokumentasjon på motor/effekt sin originalitet skal følge bilen og oppgis på forespørsel fra teknisk og jury på løpshelger.


GT2
Porsche 997 Cup fra 2005 til og med 2007 med original motor à 3,6 l NA-motor og 400 til 415 hk skal veie minimum 1275 kg målvekt.
Porsche 997 Cup fra 2007 til og med 2009 med original motor à 3,6 l NA-motor og 415 til 430 hk skal veie minimum 1300 kg målvekt.
Overnevnte gjelder originale cup varianter fra Porsche AG som er innenfor nevnte effekt. Porsche RSR,Cup S eller 997 Cup varianter utover 3,6 liter og 430 hk skal kjøre GT1.
Dokumentasjon på motor/effekt sin originalitet skal følge bilen og oppgis på forespørsel fra teknisk og jury på løpshelger.

Sekvensiell giring gir et tillegg på 50 kg på de oppgitte målvekter.