Melding fra Racingseksjonen

På grunn av produksjonsproblemer er det blitt uventede forsinkelser på levering av diffusorer til Seven Racing biler. Innføringen av diffusorer er derfor utsatt inntil denne situasjonen er avklart. Det betyr at det foreløpig ikke vil være tillatt å benytte diffusorer i Seven Racing.