Melding fra Racingseksjonen

Seksjonen har mottatt en klage fra førerforeningen for GT hvor man ønsker at tidligere spesifisering av teknisk regelverk for GT skal gjelde for GT 2, mens GT 1 skal beholde det friere regelverket fra 2009 og slik det har blitt tolket . De nye endringene finnes nå under teknisk regelverk GT 1 – 2.