Melding fra Rallycrosseksjonen

Mal for tilleggsregler NM Rallycross er nå endret. Antall meter tildelt depotplass er tatt bort. Det er opp til hver enkelt arrangør å bestemme hvor mange meter hver deltaker blir tildelt.