Melding fra Rallycrosseksjonen

Det er gjort en liten endring i § 309 pkt. 2.1

Endringen er gjort for å tilpasse det nasjonale reglementet til FIAs bestemmelser.