Melding fra Rallycrosseksjonen

Volvo B230 Motorblokker med påskrift «F» /1995 eller «y»/1997 er godkjent for bruk i Norge i rallycross/bakke. Dette er de såkalte «EVO Blokkene».
Identifikasjonen er på høyre side av motorblokken, litt bakenfor innfesting til motorfeste. Ved tvilstilfeller er det mulig å måle lengden fra anlegg til vannpumpe og inn til sylindervegg.
NB! Det presiseres at dette kun gjelder klassene Supernasjonal og RCN.