Melding fra Rallycrosseksjonen ang. NM/NC RC

NM/NC runden 2.-3. august vil ikke være tellende i NM og NC.

Rallycrosseksjonen ser på muligheter for å skaffe en ny arrangør til et erstatningsløp. Melding om dette vil bli lagt ut så fort dette er klart.