Melding fra Rallycrosseksjonen; NM poeng etter appell 234

Rallycrosseksjonen har behandlet saken i sitt møte 11.08.2009. På bakgrunn av at resultatlisten forblir uendret har seksjonen besluttet at NM poengene utdeles i henhold til resultatlisten.