Melding fra Rallycrosseksjonen; NM poeng etter appell 235 og 236

Rallycrosseksjonen har på anmodning fra appelldomstolen behandlet saken 26.08.2009 og fattet beslutning om at det ikke vil bli utdelt NM poeng i klasse 2 og 3. i den gjeldende NM runden.