Mellegaard gjenvalgt som NBF-president

Glenn Mellegaard fra NMK Trøgstad ble gjenvalgt som president da Norges Bilsportforbund avholdt sitt årsmøte på tirsdag.

Det var gjenvalg også på alle de øvrige styremedlemmene. Nytt er det at Lars Faale fra Asker & Bærum Motorsport ble valgt til forbundets visepresident. En endring i vedtektene slår fast at forbundet fra og med årets årsmøte skal ha en visepresident.

Årsmøtet gjenvalgte også alle medlemmer av appelldomstolen og domsutvalget.

Det var et rolig årsmøte som gjennomgikk NBFs årsmelding og betydelige aktivitet i 2023. NBF hadde en omsetning på kr. 32.629.455,- og fikk et positivt resultat på kr. 296.537,- etter at 3.500.000,- ble avsatt i fonds.

NBF har en samlet egenkapital på 22 448 096,- per 31.desember 2023. Av dette er 14.369.177,- avsetninger i diverse fond.

Styret fikk ellers årsmøtets støtte i sine forslag til revidert budsjett for 2024, budsjett for 2025 og en liten justering av Strategiplanen som gjelder for 2021-25

NBFs styre består etter årsmøtet av følgende:
Glenn Mellegaard, President, NMK
Lars Faale, Visepresident, FMK

Stine Wangen, styremedlem, NMK
Kjell Arne Nysveen, styremedlem, KNA
Eirik Kristensen, styremedlem, KNA
Ulf Johannessen, styremedlem, FMK

Varamedlemmer:
Helene K. Netland, KNA
Cato Torp, FMK
Jorun Pedersen, NMK

Appelldomstolen
Ronny H. Hansen
Svein M. Øksnevad
Ole Andresen
Anders Tråstadkjølen
Anne-Kjersti Ludviksen

Domsutvalget
Roar Forgaard
Harald Lauritzen
Freddy Høgås
Stig Rune Kjernsli
Elfrida Lund

Valgkomiteen
Arild Antonsen                 (KNA)
Leif Kr. Broen                    (KNA)
Ola Frøshaug                     (NMK)
Stein Rune Fagerheim   (NMK)
Karen Jenssen                   (FMK)
Ole Martin Emilsen         (FMK)