Michał Grzela på plass som bærekraft- og miljørådgiver

NBF har inngått en avtale med Michał Grzela slik at han nå er forbundets bærekraft- og miljørådgiver.

Michal er 25 år, fra Polen men bosatt i Bergen, og har blant annet arbeidet et halvt år som trainee i det internasjonale bilsportforbundet FIA.
-Miljøarbeid har ikke vært forsømt i NBF de siste årene, men vi ser at vi må styrke innsatsen på dette området. Vi var tidlig ute og var blant de beste i Europa for 9-10 år siden. Så har vi opplevd at andre nasjoners forbund nok har hatt mer fokus på miljø og bærekraft enn oss den siste tiden. Med Michals engasjement på området og ikke minst hans gode kontakter i FIA og interesse for bilsporten, vil han bety et løft for oss i dette viktige arbeidet i fremtiden, sier Generalsekretær i NBF Hallgeir Raknerud.

Michal har stor interesse for bilsport og miljø, og har også sin egen nettside Sutainable Paddock.
Her skriver han om bilsport, miljø og bærekraft.

Kan du fortell oss om din vei inn i bærekraft og hvordan utdanning din påvirket din karrierevei?

-I 2020, fant jeg ut at Formel 1 har en bærekraftstrategi. Det inspirerte meg a å ta utdanning relatert til bærekraft og skrive masteroppgave om uopplagte skjæringspunkter av bærekraft og motorsport. Drømmen min ble sann for to år siden da jeg fullført mastergraden min i bærekraftig utvikling. Det ga meg både interesse og kompetanse på temaet. Jeg visste at neste steg var å starte å jobbe med bærekraft i idretten daglig.

 

I fjor fikk du en første mulighet og gjøre nettopp det gjennom stillingen som  Bærekraftsprosjektassistent – Trainee hos FIA. Hvordan var denne erfaringen?

-Unik. Jeg kan ikke få takket kollegaene mine fra FIA Bærekraftsteam nok for den muligheten og veiledning deres. Det å kunne fylle hverdagen med arbeid angående bærekraftige utfordringer innenfor FIA sine mesterskap og medlemmer som for eksempel NBF var krevende, men samtidig var det en uvurderlig opplevelse. Gjennom det utviklet jeg helhetlig forståelse av bærekraft i motorsport. Det var den beste oppfølgingen til masteroppgaven min.

 

Når det gjelder masteroppgaven din, kan du gi et sammendrag av dine funn og hvordan er de relatert til bærekraft idretten?

-I masteroppgaven min (eng: ”Formula 1 and map of its technological stakeholders in the context of Corporate Social Responsibility phenomenon during the Liberty Media era (2017-2022)») bestemte jeg meg for å fokusere på en teknisk del av bærekraft i Formel 1. Hva som er viktig for folk flest å forstå om motorsport er at vi her snakker her om et gigantisk vitenskapelig laboratorium. Dersom motorsport implementer løsninger som avkarboniserer sporten, går vi opp en vei for teknologioverføring til hverdagens transport. Utslippene fra transport, logistikk og andre sektorer kan reduseres (betydelig). Jeg tror at bærekraftig drivstoff kan bli neste løsning som innkapsler denne tilnærmingen.

Kan du utdype hvorfor tror du bærekraftig drivstoff er avgjørende for overgangen til en mer miljøvennlig motorsport og bilindustrien, særlig i Norge?

 

-Norges beslutning om å stole sterkt på elektriske kjøretøy er riktig, gitt landets energimiks og kjørekultur. Et bytte til helelektrisk transport er verken mulig eller trygt. Ved introduksjon av bærekraftig drivstoff i tillegg, garanterer begge høy sikkerhet for det norske veinett og muliggjøre raskere overgang til et samfunn uten fossilt brensel.

 

Etter din mening, hva er største utfordringer for integrering av bærekraf i praksis i motorsport og hvordan industriens interessenter samarbeide for å overvinne dem?

-Først og fremst kan vi ikke bli selvtilfredse på noen måte. Selv om det er gjort mye i motorsport er vi fortsatt langt fra en virkelig bærekraftig transformasjon. Interessenter skal gjenkjenne at bærekraft i motorsport er mer enn racing, og reagere deretter. Dette krever kontinuerlig innsats for å øke miljømessig bærekraft i organisasjonen. Aktivt bidrag til utvikling av bærekraftig teknologi er veldig viktig. Til syvende og sist må vi sikre at fossilt brensel blir erstattet av lavkarbonteknologi på tvers av alle stadier og prosesser fra kjøretøy til alle støttende infrastrukturer.

 

Hva er dine ambisjoner for bærekraftig motorsport?

-Jeg har sterk tro på at motorsport har en rolle for å håndtere klimaendringer. Det er ikke noe alternativ å skulle forby motorsport. Naturligvis krever denne troen å stille spørsmål ved status quo, lære for å få dypere forståelse og innsikt og også ha en evne til å tilføre denne kunnskapen til andre for å oppnå fremgang. Dette er grunnen til at jeg har bestemt meg for å forfølge stillinger som den i FIA og etablere mitt prosjekt som heter Sustainable Paddock. Det handler om uformell utdanning angående bærekraftig drivstoff gjennom motorsport. Nå er jeg spent på oppgaven med å bringe min ekspertise og lidenskap til NBF.

Til slutt, hvilken innvirkning håper du å ha som bærekraft- og miljørådgiver i NBF?

-NBF har allerede oppnådd det høyeste nivå i FIA Environmental Accreditation Programme, så vi snakker om en moderne organisasjon når det kommer til miljøvennlighet. Men det er alltid rom for forbedring og med denne tilnærmingen, blir jeg med NBF på veien videre. NBF har ikke bare et stort potensial, men også en viktig rolle å spille. Gjennom å statuere eksempel, utdanne innenfor relaterte emner, og iverksette passende tiltak, er min og forbundets plan å utnytte sportens kraft til å drive avkarboniseringen av Norsk Bilsport og samfunnet.