Miljøfokus på Bilsportkonferansen

g_fossli.jpgFor første gang ble det avholdt en egen miljøkonferanse som en del av Bilsportkonferansen på Gardermoen i dag.

Rundt 360 deltagere er ventet til helgens Bilsportkonferanse på Thon Oslo Airport i helgen. Mange av dem var på plass i forskjellige møtelokaler allerede i dag, fredag. Et populært tema var miljø. NBFs miljøutvalg hadde lagt opp til en egen miljøkonferanse.
Utvalgets leder, Grethe Fossli (bildet), åpnet og henviste til NBFs startegi- og handlingsplan der det fremgår at man skal etablere og implementere forbundets miljøpolitikk. NBF skal ha en sterk miljøprofil, påvirke og rettlede lisensinnehavere, arrangører og baneeiere til å ta eierskap til å redusere bilsportens negative påvirkning av miljøet.

NBFs miljøutvalg ble etablert så sent som på våren i år, og består i tillegg til Grethe Fossli av Even Wiger, Stein Hardeng, Øyvind Carlsen, Bjørnar Kruse og Vera Bakke Andresen.

Grethe Fossli presenterte også spennende resultater fra en undersøkelse utvalget har gjort blant både bilsportsutøvere og arrangører.

-Vi sendte et spørreskjema til 549 utøvere og hos dem som svarte var det et overraskende engasjement. 77% av dem mener det er svært viktig å løse klimautfordringene. 55% av dem mener at drivstoff og ny teknologi er de viktigste virkemidlene. 69% mener at NBF bør ha kompetanse og være en rådgiver, og kanskje noe av det mest interessante, 42% av de som svarte mener at arrangørre skal velges med tanke på arrangørens miljøbevissthet. 25% mener også at bilsporten har et særskilt ansvar i miljøsaken, kunne Grethe fortelle.

r_hagmann.jpg
Forsamlingen fikk også høre Rolf Hagmann fra Transportøkonomisk Institutt som er ekspert på miljøteknologi i biler og nye og alternative drivstoff for fremtidens bilpark. Hagmann mente bilsporten er avhengig av sitt image, og av den grunn må være i forkant og følge md utviklingen.

-Det skjer mye, og ingen vet i dag hva som i fremtiden vil erstatte bensin og diesel. Men bilsporten bør følge bilprodusentenes utvikling, og tilpasse seg etter dette, mente Hagmann.

Daglig leder i Rally Norway AS, Even Wiger fortalte også om de erfaringer Rally Norway har gjort, og hadde som tema på sitt foredrag «Fra ingenting til verdensledende».

e_wiger.jpg
-Vi startet med planleggingen av Rally Norway for fullt i 2004, og i 2009 er vi ledende i verden blant rallyarrangører på miljø, sa Wiger som også kom med ti konkrete tips til klubber og arrangører når det gjelder miljøutfordringer.
-Det viktigste er å ha et bevisst forhold til miljø. Man kan ikke være likegyldig. Jeg vil også være så kategorisk å si at den som ikke har et forhold til dette ikke vil ha noen mulighet til å overleve på sikt, sa Even Wiger.