Millioner til Norsk Bilsport

En svært gledelig nyhet: Norsk Bilsport har fått to millioner kroner av spillemidler som kan brukes til utstyr knyttet til sikkerhet i inneværende år.

-Det var uten tvil en svært så gledelig melding som ble mottatt fra kulturdepartementet bare tre dager før NBFs 86-årsdag, sier generalsekretær i NBF Hallgeir Raknerud. Aldri tidligere har bilsporten vært tilgodesett med spillemidler til utsyr, så ikke bare beløpet på to millioner gleder, men også prinsippet.

 

-Vi har i en del år fått spillemidler til anlegg, men det er nytt at vi nå også får midler til utstyr på anleggene. Vi hadde i går et møte med Kulturdepartementet hvor ble enige om en del retningslinjer og hvilket utstyr det kan søkes tilskudd til. Det vil bli utstyr knyttet til sikkerhet.

Vi kommer snart til å publisere kriterier for å søke om midler. Det vil være tilskudd til sikkerhetsutstyr på bane, som for eksempel lyssignal-anlegg, kommunikasjonsutstyr, overvåkningsutstyr (video) og annet sikkerhetsrelatert utstyr. Tilskuddet skal ikke utgjøre mer enn 1/3 av den totale kostnaden.