Vi anbefaler derfor at dere setter dere godt inn i ordningen før dere søker.

Vilkår for å søke:

· Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Dersom utbyggingen skal skje gjennom flere byggetrinn, er det bare byggetrinn som er satt i gang etter 1. januar 2010 som kan være med i søknaden.

· Regnskapsskjema og revisorrapport skal legges ved søknaden.

· For å kunne søke må organisasjonen ha merverdiavgifter større enn 15 000 kroner knyttet til prosjektet.

Hvem kan søke?

Disse organisasjonene kan søke:

· idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

· idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund

· samanslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund

· sammenslutninger under Den Norske Turistforening

· sammenslutninger under Norges Bilsportforbund

· sammenslutninger under Det frivillige Skyttervesen

· aksjeselskap/allmennaksjeselskap

· stiftelser

· andre sammenslutninger