Mulighet for å søke om tilskudd til esport

Kulturdepartementet har i år bevilget 2,5 millioner til Norges Bilsportforbund, midlene skal brukes til forbedring av sikkerheten samt rekruteringsarbeid i klubber som er medlem i forbund tilsluttet NBF.

Dette gjelder blant annet utstyr/kjøretøy som klubbene kan bruke i rekrutteringsarbeidet spesielt for unge. Innenfor dette ligger også muligheten for å søke støtte til utstyr for esport.

Ved spørsmål kontakt Tom Vidar Kaasa på mail: tom.kaasa@bilsport.no