Nå kommer nasjonal anleggsplan

h_lauritzsen.jpgBilsportkonferansen 2009 er i gang på Gardermoen. I ettermiddag la blant annet NBFs baneseksjon frem et foreløpig utkast til en nasjonal anleggsplan for bilsportsanlegg i Norge.

-Det er ikke en ferdig plan vi presenterer for dere i dag. Vi er åpne for innspill, og det håper vi blant annet å få fra de forskjellige faggruppene som skal arbeide her under helgen, sa baneseksjonens leder Harald Lauritzsen (bildet) til den lydhøre forsamlingen.

Lauritzsen dro opp de store linjene for planen, og poengterte at den skal være et verktøy som både skal motivere til å sette i gang prosjekter, men også et verktøy som skal regulere en eventuell overkapasitet på baneanlegg.

-Det er et stort ønske fra offentlige myndigheter om at alle særforbun har sine nasjonale anleggsplaner, og at særforbudene er en viktig høringsinstans når søknader om spillemidler skal behandles, sa Lauritzsen.
I sin anleggsplan kommer for eksempel baneseksjonene med en del premisser som må oppfylles både når det gjelder befolkningsgrunnlag på steder der baneanlegg ønskes, og også setter det krav til minimumsavstand mellom anlegg. 

Fra de tilstedeværende under presentasjonen kom det utelukkende positive tilbakemeldinger til baneseksjonen for at man nå kommer med en plan, som enkelte fremhevet vil være et viktig verktøy i fremtiden.