Nasjonal minneseremoni 21. august 2011

Søndag 21. august er ikke nasjonal sørgedag, men det vil bli flagget på halv stang fra offentlige bygg.

Det ligger ikke begrensninger i anledningen til å arrangere andre kultur- og idrettsarrangementer søndag 21. august. Det er opp til den enkelte arrangør å gjøre egne vurderinger for hvorvidt man vil gjøre spesielle tilpasninger av program i tilknytning til den nasjonale minneseremonien 21. august. (www.minneseremoni.no)