NBF feirer Jordens Dag 2024

Mens verden feirer Earth Day 22. april, ruster Norges Bilsportforbund (NBF) seg for et annerledes løp – et mot plastforurensning. I år setter Earth Day søkelys på det presserende behovet for å redusere plastproduksjonen, ideelt sett med 60 % innen 2040. Hos NBF tar vi utfordringen, og erkjenner at bærekraft i motorsport strekker seg utover banen og til mange aspekter av vår virksomhet.

Hvorfor plast er viktig i motorsport

Mens bærekraftige anstrengelser i motorsport som oftest dreier seg om å fase ut fossilt drivstoff fra racing, kan man ikke overse utfordringen med påvirkningen av plast i idretten vår. Fra kontorene der strategier planlegges, til arrangementene der fansen samles, bidrar plastbruk betydelig til miljøforringelse. Det er vårt ansvar å konfrontere dette problemet direkte.

NBFs foregående forpliktelse

NBF har alltid anerkjent reduksjon plastforbruk som en viktig del av miljøtilnærmingen. Derfor bruker vi ikke engangs plastkopper på kontoret vårt. Denne endringen reflekterer våre ambisjoner om å gjøre forskjellen i hverdagen Vi er bestemt på å utvide vårt engasjement ytterligere. Årets Jordens Dag er en perfekt mulighet å faktisk gjøre det.

NBFs Jordens Dag

  1. april er Jordens dag, og NBFs ansatte skal delta på work shop om Hvorfor og Hvordan burde vi erstatte plast? Temaet gir oss mulighet å øke bevisstheten om negative effekter av plastavfall og utforske strategier for forbundet vårt til å redusere plastforbruk. Gjennom utdanning og dialog håper vi å inspirere alle motorsportinteressenter i Norge til å bli med oss i dette viktige oppdraget. Som en del av dette engasjementet, oppfordrer vi alle til å følge vårt eksempel ved å signere den Globale Plastavtalen (Global Plastics Treaty).

NBFs planet etter Jordens Dag

Jordens Dag er bare et steg på veien til plastfri fremtid av motorsport i Norge. I løpet av de neste uker skal NBF jobbe med utvikle og implementere bærekraftig plastforbrukpolitikk. Ved å maksimere innsatsen vår for å minimere plastbruk, tar vi sikte på å gå foran som et godt eksempel innenfor motorsportmiljøet.

Oppfordring til handling

Når vi i dag, 22.april, feirer Jordens Dag, invitere vi alle til å bli med oss i kampen mot plastforurensning. Lære seg om påvirkningen av plast og utforske måten å redusere eget plastforbruk. Huske at hver av oss kan gjøre en forskjell, begge på racerbanen og i verden.

Her kan du se Mads Østberg rydder plast på badestrand:
(4) Video | Facebook

Om Jordens Dag

Jordens Dag (Earth Day) er en årlig dag med arrangementer over hele verden til støtte for miljøvern. Det koordineres globalt av Earth Day Network, og er en høytid som feires i mer enn 193 land. Jordens Dag er en påminnelse om betydningen av bærekraftig miljø, og skal oppmuntre oss til å iverksette tiltak for en sunnere planet og bedre fremtiden.

Earth Day: The Official Site | EARTHDAY.ORG