NBF kontoret stenger kl.12 fredag

NBFs kontor stenger kl.12:00 først kommende fredag – 29 oktober.

Telefonen vil være åpen som vanlig.