NBF møtte Samferdselsministeren

NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud møtte torsdag denne uken Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Møtet var på mange måter en oppfølging av at Samferdselsministeren var gjest på NBFs 90-årsjubileum 10. mai. I møtet på torsdag fikk statsråden en innsikt i NBFs arbeid, og da spesielt i forhold til sikkerhet og andre utfordringer.

-Etter vår mening avdekket den mye omtalte ulykken med et motorshow ved Bjerkebanen i Oslo mangler ved både regelverk og ikke minst oppfølging av en slik type aktivitet. Den ulykken ble, ikke overraskende, forbundet med motorsport fra medias side. Dermed ble vi trukket inn i det uten at saken på noen måte hadde med NBF eller organisert motorsport å gjøre. Slikt bekymrer oss selvfølgelig i forhold til sportens omdømme. Vi er derfor opptatt av at kontrollen av en slik virksomhet blir tatt på alvor, og vi er også opptatt av det samme når det gjelder motorsport og at det finnes kompetanse for dette hos Statens Vegvesen. Vi har drevet med bilsport i 90 år, og har stor kompetanse på sikkerhet i sporten. Gjennom vår tilknytning til det internasjonale forbundet FIA har vi også hele tiden tilgang til deres kompetanse og den kontinuerlige forskningen FIA driver innenfor sikkerhetsområdet.  Det var noe av det vi diskuterte under møtet, sier Hallgeir Raknerud.

Samferdselsministeren hadde også med seg representanter fra embetsverket i departementet som var involvert i arbeidet med justeringen av motorsportforskriften i perioden 2019-2021.

-Det er viktig for oss å ha en god dialog med myndighetene, og statsråden ga klart uttrykk for at han og hans stab også har stor nytte av det. Slik sett var det et meget godt og nyttig møte. Det er annen politisk ledelse i departementet nå enn da arbeidet med revideringen av motorsportforskriften pågikk, og det er viktig at vi er på og deler våre erfaringer med de som til enhver tid styrer departementet, sier Raknerud videre.

Et godt møte. Kommer neppe mye konkret ut av det, men viktig å holde saken varm.